THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5714903
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4814580
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3238084
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3142408
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124086
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2657898
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2615849
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2386779